DONIRAJTE DEL DOHODNINE ASEF-u

Slovenski davčni zavezanci lahko zahtevajo, da se do 1 % dohodnine nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti. Donacija dela dohodnine vas ne stane nič, saj gre za donacijo, ki se financira iz že plačane dohodnine.

Med nevladne organizacije, katerim lahko donirate del dohodnine, spada tudi Inštitut ASEF.

FURS bo pri določitvi zneska donacij iz dohodnine za leto 2020 izjemoma upošteval tudi tiste zahtevke zavezancev, ki bodo na FURS prispeli najpozneje do 31. maja. To pomeni, da imate tako še do 31. maja 2021 čas, da del dohodnine namenite ASEF-u. ASEF lahko priporočite tudi svojim prijateljem in/ali sorodnikom.

Zakaj donirati ASEF-u?

ASEF je Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, ki podpira raznoliko skupnost nadarjenih in perspektivnih študentov v izgradnji družbe intelektualcev in voditeljev, ki temelji na odličnosti, karakterju in prostovoljstvu.

Cilj fundacije je okrepiti slovenske izobraževalne dejavnosti in združiti slovenske študente, profesorje in raziskovalce po vsem svetu.

Zgodba o ASEF-u se je začela leta 2014 s tremi študenti, ki so iz Slovenije šli študirat ter raziskovat v ZDA. Do sedaj je 98 slovenskih študentov dobilo priložnosti za raziskovanje v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Novi Zelandiji, Združenemu kraljestvu in Avstriji, 29 študentov pa je sledilo svojim sanjam v Slovenijo.

ASEF trenutno sodeluje z 51 slovenskimi profesorji, ki delujejo v 44 univerzah v ZDA, Kanadi, Združenem kraljestvu, Avstraliji, Avstriji, na Novi Zelandiji in na Danskem. V letu 2021 bo na raziskovalni obisk v tujino odšlo 22 slovenskih študentk in študentov, 12 članic in članov slovenske skupnosti v tujini pa prihaja na obisk v Slovenijo.

Vabimo vas, da z donacijo dela dohodnine podprete poslanstvo ASEF-a v zagotavljanju življenjskih priložnosti mladim talentom v Sloveniji in po svetu.

Spoznajte ASEF štipendiste generacije 2020

Kako donirati?

Davčni zavezanci lahko oddajo vlogo oziroma zahtevek za Namenitev dela dohodnine za donacije na naslednja načina:

1. Elektronsko prek portala eDavki. Na portalu je treba poiskati vlogo Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don). V vlogi je treba vpisati naziv organizacije, njeno davčno številko (davčna številka ASEF-a je 84740175) in višino odstotka, ki ga namenjate (0,1, %, 0,2 % … 1%).

2. Po pošti ali osebno v nabiralnik na krajevno pristojnem Finančnem uradu, kjer ste vpisani v davčni register. V tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana. Na ASEF-u smo pripravili obrazec, ki že vsebuje potrebne ASEF-ove podatke.